About Us

About Us

Kami menghadirkan kembali kisah-kisah penuh teladan yang pernah hadir di muka bumi. Kisah-kisah tentang Nabi dan Rasul terdahulu beserta umat yang mereka hadapi.

Kisah tentang Uswatun Hasanah kita yaitu Rasulullah Muhammad SAW, mengenai kisah kelahirannya, masa remaja dan awal perjuangannya dalam menyebarkan Dinul islam hingga mendalami seluk beluk rumah tangga Beliau beserta istri-istrinya yang mulia. Di dalamnya juga tertoreh samudera perjuangan para sahabat r.a dalam menemani Rasulullah Muhammad SAW menegakkan Dinul Islam.

Tak lupa sumbangsih para Ulama arif billah yang mengabdikan diri dengan berkhidmat kepada Agama Allah. Dan sesungguhnya cahaya perjuangan Islam senantiasa di hiasi oleh dua warna yaitu, merahnya darah para syuhada dan hitamnya tinta para ulama.

Kami juga menghadirkan bangunan-bangunan hasil kebudayaan Islam beserta situs-situs sejarah yang sangat bernilai mahal. Semoga kita semua bisa mengambil peran kita masing-masing dalam menyebarkan rahmat ke seluruh alam..amiin