Kisah Nabi Idris a.s (1)

Nabi Idris a.s adalah salah seorang rasul yang merupakan putra dari Nabi Adam a.s yang pertama kali diberikan hak kenabian oleh Allah setelah Adam dan Shiyth a.s. Nabi Idris adalah keturunan keenam dari Nabi Adam, putra dari Yarid bin Mihla’iel bin Qinan bin Anusy bin Shiyth bin Adam a.s. yang menjadi keturunan pertama yang diutus…