Kelak tidak ada alasan dihadapan Allah

Saat itu pasukan pemanah telah melanggar perintah Rasulullah SAW dan turun dari bukit Uhud,rupanya ghanimah yang nampak dipelupuk mata telah membuat mereka tergoda untuk ikut mengumpulkannya. sehingga kaum Musyrikin melancarkan serangan balik kepada mereka dari arah belakang mereka dan membuat mereka kucar kacir karena serangan dadakan tersebut. salah seorang sahabat yang bernama Abbas bin ubadah…