Salahuddin Al Ayyubi, Sultan Para Ksatria (2)

Besar di Medan Pertempuran Salahuddin lahir di Tikrit, di tepi Sungai Tigris Iraq pada tahun 1137. Keluarganya berasal dari suku Kurdi. Ia dibesarkan di sebuah keluarga birokrat terpandang di kekhalifahan Islam di Iraq. Sultan Zengi di Syria menunjuk ayahnya yang piawai di pemerintahan dan diplomasi sebagai gubernur kota Baalbek. Bernama asli Salah al Din Abu…

Salahuddin Al Ayyubi, Sultan Para Ksatria (1)

Dibalik jubah perangnya melegenda sebuah jiwa ksatria yang dihormati oleh para raja-raja. Ia pembebas kota suci Yerussalem dari bangsa Nashrani sekaligus pelindung setiap nyawa musuh-musuh yang telah ditundukkannya. Ia adalah Salahuddin Al Ayyubi, sultan penakluk terbesar yang dimiliki dunia Islam. Seisi kota Yerussalem pada tahun 1187 menyambut sang penakluk yang baru saja memasuki gerbang utama…